Vaše demo je na dosah
jednoho formuláře


Souhlasím s pravidly GDPR

Řešení

Virtuální pracovník

Exponenciální navýšení efektivity práce při dosažení nulové chybovosti a redukce nákladů

Virtuální pracovník

Virtuální pracovníky (softwarové roboty) dodáváme organizacím napříč jejich vnitropodnikovými procesy. Námi nabízené řešení je ideální pro procesy, které jsou dány jasnými pracovními pravidly, probíhají v digitálním prostředí organizace, opakují se a zpracovávají dostatečné množství transakcí. Jako příklad lze uvést procesy týkající se nejčastěji těchto funkčních celků: Finance & Accounting, Finanční kontroling, Supply chain, Logistika, Order management, HR, IT, Reporting, Order entry a mnoha jiných. Virtualizaci zpracování pracovních aktivit provádíme nasazením technologie Robotic Process Automation (RPA). Jelikož podporujeme několik RPA platforem, dokážeme organizacím navrhnout a dodat nejlepší RPA řešení z pohledu použitelnosti, či přidané hodnoty v poměru k nákladům.

Automatizace práce

Inovativní řešení pro optimalizaci vnitropodnikových procesů

Automatizace práce

Zcela měníme charakter práce s daty, která vstupují do organizací. Naše řešení založená na technologii Natutal Language Processing (NLP) automatizují pracovní úkony, které realizují vstup informací do organizace, jejich následnou selekci a kategorizaci, distribuci informací napříč organizací a další pracovní úkony spojené s tokem informací.
Pracujeme s příchozími elektronickými daty charakteru elektronická pošta, zpráva, datová schránka, report, dokument typu kontrakt, či faktura, webový dotazník, a jiné. Data v těchto formátech dokážeme automaticky vyčíst, selektovat, kategorizovat, validovat a jinak připravovat pro následné manuální, nebo automatizované (propojení s řešením RPA) pracovní úkony.

Machine learning

S pomocí pokročilých algoritmů vám pomůžeme s vašimi daty

Machine learning

Provádíme datovou analýzu a tvorbu prediktivních modelů, což je následně implementováno do celkového řešení požadavků. Spojením strojového učení s jinými technologiemi (NLP, OCR, RPA) jsme schopni dodat celkový produkt, který dokáže vaši organizaci podpořit v následujících funkcích: Finance & Accounting, Finanční kontroling, Supply chain, Logistika, Order management, HR, IT, Reporting, Order entry.

Technologická orchestrace

Jednotlivé technologie jsme schopni propojit do efektivnějších funkčních celků

Technologická orchestrace

Přinášíme možnost integrace více chytrých řešení do jediného funkčního celku. Pomocí vlastního workflow nástroje a sady speciálně vytvořených softwarových konektorů dokážeme integrovat Robotic Process Automation (RPA) technologie s dalšími vhodnými technologiemi (OCR, NLP, RSO, Process Mining). Toto společnostem rozšiřuje možnosti nasazení automatizačních nástrojů napříč celou jejich organizací. Řešení je vhodné jak pro útvary charakteru Front office, tak i pro klasická oddělení Back office a zákaznický servis. Nasazením technologické orchestrace lze dosáhnout maximálních benefitů ve formě úspor nákladů na provoz, navýšení efektivity práce a dosažení nulové chybovosti automatizovaných procesů.