Vaše demo je na dosah
jednoho formuláře


Souhlasím s pravidly GDPR

Služby

Diagnostika

Provedeme analýzu vaší organizace a definujeme nejvhodnější digitální strategii

Diagnostika

Provádíme komplexní analýzu připravenosti organizace na digitální transformaci, a to z pohledu existující systémové infrastruktury organizace, strategických cílů organizace a stavu pracovních procesů vzhledem k možnostem automatizačních řešení. Námi provedená diagnostika organizacím slouží jako klíčový podklad pro strategická rozhodnutí, zda investovat do konkrétních inovativních řešení.

Návrh řešení

Navrhneme nejvhodnější technologii dle charakteru a stavu vašeho provozu

Návrh řešení

Po seznámení se se stávající situací v organizaci a pochopení strategických cílů organizace navrhujeme škálovatelná řešení dle technických a finančních možností. Všechna naše navrhovaná řešení koncipujeme tak, aby mohla být flexibilně rozšiřována o další funkční technické komponenty, a to dle budoucí potřeby společnosti. Jsme certifikovanými partnery mnoha inovativních technologií, a proto námi navrhovaná řešení splňují nejvyšší technologické a metodologické standardy.

Ověření konceptu

Komplexní podklad pro fundované strategické rozhodnutí

Ověření konceptu

Pro otestování vhodnosti navrhovaného řešení dokážeme organizacím dodat řešení v pilotní verzi do jejich testovacího prostředí. Zaručujeme dodání testovacího provozu:

Při minimální investici ze strany organizace

V časovém horizontu 2 až 3 týdnů, a to za pomoci jediného technika

Až na 60 dnů bez jakýchkoliv licenčních závazků k dané technologii

Automatizační program

Komplexní podpora vaši digitální transformace

Automatizační program

Organizacím, které prochází fázi implementace nové technologie, či již definovaly daný druh řešení a nyní jej chtějí plně využít, jsme schopni dodat nezbytnou vývojářskou kapacitu. Mimo vývojářské kapacity disponujeme také analytickými, projektovými a řídícími profily, které dokážeme začlenit do interních týmů organizace, a které se tak podílejí na plnění cílů a úkolů, které si organizace v automatizačním programu nastavila.

Kontinuální podpora

Zajistíme provoz a rozvoj vybraného řešení

Kontinuální podpora

K dodaným řešením, ale i k těm, které si organizace vytvoří individuálně, nabízíme služby kontinuální podpory. Tyto služby obsahují technický a rozvojový servis daného řešení. Dokážeme zaručit podporu v režimu 12/5, tzn. v úseku pondělí–pátek, v hodinách 08:00 - 20:00.

Trénink

Váš interní personál dostaneme na vyšší technologickou úroveň

Trénink

K dodanému řešení organizacím navíc pomáháme vytvořit vlastní vývojové a provozní kapacity.
Dokážeme vyškolit interní personál na úroveň, kdy je organizace schopna samostatně dané řešení řídit a rozvíjet. Tvoříme tedy uvnitř organizace vlastní technologické center of excellence (CoE), kde je soustředěna znalost dané technologie, která je potřebná k provozu a změnovému řízení řešení. V případě potřeby s interním personálem dále pracujeme a rozvíjíme jeho dovednosti týkající se dané technologie, a to formou mentoringu/coachingu.