Naše reference

Tieto

Se společností Tieto Česká republika, která je jedním ze softwarových center korporace TietoEVRY, jsme začali spolupracovat v roce 2018. Primárním důvodem úvodní spolupráce byly naše konzultantské služby týkající představení některých RPA nástrojů. Následně jsme měli možnost spolu-podílet se na tvorbě automatizační strategie s použitím již specifického RPA řešení. Pro toto řešení jsme společnosti Tieto navrhli a dodali kompletní RPA infrastrukturu a dále zaškolili vybrané zaměstnance společnosti. V současné době stále podporujeme interní RPA kompetenční centrum klienta, a to převážně konzultantskými službami spojenými s provozem a rozvojem stávající RPA infrastruktury.

Okin BPS

S poskytovatelem business služeb, společností OKIN BPS, jsme začali spolupracovat před více než třemi lety, konkrétně se jednalo o oddělení personalistiky a jako první proces vhodný k automatizaci byl vybrán proces náboru nových zaměstnanců. Během naší spolupráce jsme postupně automatizovali další HR procesy týkající se správy profilů zaměstnanců v interním systému – správa změnových požadavků, automatizovaný výstup zaměstnance, background check, digitalizace a automatizace oběhu interních pracovněprávních dokumentů. Nyní pomáháme šířit RPA osvětu i mimo HR procesy, napříč dalšími podpůrnými odděleními společnosti.

ČEZ

V rámci nasazení RPA jsme automatizovali 4 procesy pro útvary podpory řízení a personální služby. Automatizací procesů jsme uvolnili ruce zaměstnancům zejména při digitalizaci scanovaných pracovně-právních dokumentů a následné automatizaci pracovních aktivit spojených s manipulací takovýchto dokumentů napříč interními systémy. Toto řešení probíhá pomocí integrace technologie RPA s technologií OCR (Optical Character Recognition). Pro ČEZ Korporátní služby jsme vytvořili návrh provozu RPA infrastruktury a pomohli vystavět RPA Center of Excellence (CoE). Toto CoE, ale i další navazující RPA aktivity stále podporujeme službami RPA consulting a mentoring.

Fresenius Kabi

Pro podporu oddělení zákaznické péče jsme automatizovali proces zpracování dodacích listů, který na denní bázi informuje všechny české a slovenské odběratele zdravotnických produktů společnosti Fresenius Kabi o průběhu objednávek. V nedávné době jsme RPA agendu rozšířili na další interní procesy zpracovávající návazné aktivity vztahující se k pracovním aktivitám zpracování objednávek.

Atlas Copco

Pro centrum sdílených služeb (SSC) společnosti Atlas Copco v Brně jsme pomohli vytvořit Center of Excellence (CoE) pro využívání moderních technologií jako jsou (RPA) Robotic Process Automation a ChatBot. Formou pilotních procesů jsme klientovi dodali veškeré podklady pro následná manažerská rozhodnutí ohledně investic do jednotlivých technologií a způsobu rozvoje těchto automatizačních řešení napříč organizací. Automatizace vnitropodnikových procesů a provoz Chatbot řešení je v současné době plně v rukou klienta, který se soustředí na zvýšení produktivity propojením dalších inovativních technologií s funkčními RPA, Chatbot řešeními. Dále jsme také měli možnost spolupracovat s belgickou pobočkou společnosti Atlas Copco, a to ve formě dodávky RPA školení.

Liberty

Ve společnosti Liberty Ostrava jsme jako pilotní projekt automatizovali proces příjmu a zpracování objednávek největšího českého odběratele ocelových polotovarů. Následně byla vystavěna produkční infrastruktura RPA, na kterou jsme dodali další automatizované procesy. Jednalo se o logistické procesy – Procesy uznávání přepravních nákladů v železniční a námořní přepravě. V současné době aktivně podporujeme automatizační aktivity společnosti a tvorbu interního RPA Center of Excellence. Podílíme se také na plošném školení pro administrativní zaměstnance společnosti s cílem navýšit digitální dovednosti.