BluePrism Trénink

Proč trénink?

Školení je určeno pro začátečníky, kteří mají zájem naučit se pracovat s platformou Blue Prism. Součástí školení je vypracování miniprojektu, který pomůže upevnit celou škálu čerstvě nabytých znalostí a dovedností. Po absolvování školení budou účastníci schopni samostatně vyvíjet a konfigurovat procesy s použitím software a metodologie Blue Prism.

Training Objectives and Learning Outcomes

 • Celkový přehled o RPA (Robotic Process Automation) oblasti a úvod do Blue Prism technologie
 • Blue Prism – Metodologie
 • Blue Prism – Procesní analýza (jak vybrat procesy vhodné pro automatizaci)
 • Blue Prism – Přehled rolí a odpovědností
 • Přehled oblastí Blue Prism platformy, kterou kurz pokrývá:
  • Procesní Studio
  • Procesní Flow
  • Vstupy a výstupy (parametry/proměnné/Control room/Datové typy)
  • Business Objects
  • Object Studio
  • Error Management
  • Case Management

Absolvování kurzu umožní

 • Nabýt zkušenosti v navrhování a budování RPA řešení s nástrojem Blue prism
 • Samostatné používání Blue Prism verze (dodej číslo aktualni verze)
 • Kurz obvykle trvá 4 po sobě jdoucí dny, kurz lze absolvovat on-line, nebo Prezenčně v místě klienta, popř. v kamcelářích společnosti Techstra (Praha/Ostrava)

Jste pouze jeden formulář
od vašeho tréninkuI agree with GDPR