Techblog

 • 01-07-2020
 • Školení Digitálních Dovedností

  Dnes jsme dokončili první fázi školení Digitálních dovedností pro 125 zaměstnanců společnosti Liberty Ostrava

  My v Techstra dlouhodobě podporujeme naše klienty v pilotování a nasazování nových inovativních technologií. Mimo to také rozumíme potřebám růstu digitálního know-how našich klientů a digitálních dovedností jednotlivých zaměstnanců.

  Chápeme, že ne všichni zaměstnanci mají stejnou úroveň digitálních dovedností, mnozí se potřebují s novými inovativními technologiemi jen seznámit, pochopit jejich základy a principy, jak takováto řešení pracují a zároveň potřebují možnost, např. během moderovaného workshopu, diskutovat, jak mohou být tyto nástroje nápomocny při navyšování efektivity práce na jejich pracovišti.

  Proto jsme připravili sestavu digitálních vzdělávacích programů, které vás seznámí se současnými trendy a pravidly implementace digitální transformace a zcela jistě navýší úroveň vašeho „digitálního povědomí“. Bez nutnosti hlubších digitálních znalostí Vás seznámíme s inovativními technologiemi a příklady jejich nasazení. Všichni poté budeme mít možnost společně zvážit, jaký je možný dopad digitální technologie na vaše podnikání a jaké nové způsoby práce je možno za použití inovativních technologií nastavit.

  Rychlý růst digitální ekonomiky s sebou přináší obrovský tlak na firmy, aby byly schopny aplikovat vhodné technologické novinky a mohly tak zůstat provozně a ekonomicky konkurenceschopné. Adaptovat se v digitálním světě může organizace pouze jediným způsobem, a to započetím digitální transformace, jejíž neoddělitelnou součástí je neustálé zlepšování digitálních dovedností svých zaměstnanců. Již nyní je naprosto zřejmé, že úspěch každé organizace je přímo úměrný motivaci a kvalifikaci vlastních zaměstnanců. Jedním z nejdůležitějších kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance pro vykonávání jeho role v organizaci je a stále více bude vnitřní motivace neustále se učit, reagovat na dynamiku technických novinek, získávat nové dovednosti, usnadňovat si práci a posouvat sebe i svou organizaci kupředu.

  Liberty Ostrava tuto situaci dlouhodobě sleduje a jako organizace chce zůstat nejen konkurenceschopná, ale také úspěšná v zavádění nových pracovních postupů a technologií jak ve výrobních, tak v podpůrných procesech napříč všemi organizačními celky společnosti. Mimo jiné se proto snaží podporovat růst digitálních kompetencí a digitální kultury u svých zaměstnanců, aby i oni byli v budoucnu úspěšní a sami se podíleli na digitální transformaci Liberty Ostrava.

  Vytvoření digitální kultury znamená, že každý ve společnosti, bez ohledu na svou roli, si je vědom toho, jaké dopady může mít digitální efektivita na příjmy, tržby a celkovou produktivitu firmy.

  Nasazování nových technologií se již neomezuje pouze na IT profesionály – každý z nás je součástí digitálního světa. Díky tomu, že technologie v posledních deseti letech výrazně prostupují nejen našimi pracovními rolemi, ale i naprosto zásadně ovlivňují nemalou část našich osobních životů, jsou mnohé organizace a podniky, jejich jednotlivá oddělení i samotní zaměstnanci již do určité míry s pojmem digitalizace seznámeni. Proto chápeme, že klíčem k digitální transformaci je revize současného stavu organizace, transparentní seznámení zaměstnanců s tímto stavem a budoucím záměrem rozvoje digitálních aktivit a následná podpora zaměstnanců formou školení rozvíjejícího právě jejich digitální dovednosti.