Techblog

  • 18-05-2020
  • Automatizace procesů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje pokračuje!

    Na začátku týdne jsme opět začali dodávat vývoj automatizačních skriptů pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který byl odložen vzhledem k probíhající situaci kolem COVID-19.

    Během aktuální krize se více než jindy plně ukázaly výhody automatizovaných, či semi-automatizovaných procesů. Organizace, které již před krizí automatizovali své interní procesy, či jejich části si během pandemie COVID-19 ověřili, že takovéto procesy nejsou závislé na pracovních změnách, které se dotkly lidských pracovníků. I proto se u mnohých firem a institucí ukázala automatizace pomocí virtuálního pracovníka jako značná výhoda, a to nejen z pohledu ekonomiky daného procesu, ale také z důvodu zachování kontinuity procesů. Některé agendy by lidé nemohli realizovat ani z domova, nicméně, díky technologii Robotic Process Automation tyto pracovní činnosti nebyly pozastaveny a mohly nadále pokračovat autonomně.

    Na Krajském úřadě MSK se nyní zaměřujeme na digitalizaci podatelny. Zde se kategorizují tisíce příchozích dokumentů různých formátů každý měsíc a vzhledem k nejednotnosti některých písemností bude řešení tohoto projektu sestávat z kombinace několika inovativních technologií.

    Samotným cílem automatizace podatelny je dosáhnout co největšího poměru elektronizace životního cyklu příchozích dokumentů. Výsledkem eliminace distribuce papírových dokumentů z podatelny směrem k ostatním odborům krajského ředitelství MSK je cíleno na efektivnější práci s daty, sjednocení a zrychlení práce s dokumenty, jednotný přístup nejen k papírovým, ale také k elektronickým dokumentům. Věříme, že využití existujících technologií naplno přinese úseku podatelny rychlejší a efektivnější zpracování většiny příchozích požadavků. Automatická konverze papírových dokumentů do digitálního formátu pomocí integrace technologií OCR a RPA, následná automatická kategorizace elektronických dokumentů a jejich distribuce na místo určení pomůže v oblasti implementace prvků bezpapírové kanceláře a co možná největší kvalita služeb (rychlost/bezchybnost) směrem k obyvatelům kraje, kteří se na podatelnu denně obracejí.