Techblog

 • 23-04-2020
 • Trintech

  Finanční oddělení Britské farmaceutické společnosti se potýkalo s velkým množstvím Excel dokumentů, které musely být zpracovány. Data byla nejprve zkopírována z jednoho systému do druhého a poté byly provedeny úpravy v Excel dokumentech, updatované dokumenty byly nahrány do obou systémů.

  Řešení

  Proces byl automatizován tak, že nyní jsou tabulky exportovány ze systému SAP se všemi položkami. Každá položka z tabulky je vložena do systému Trintech (webová aplikace) a soubor k ní připojený je stažen a nahrán zpět do SAP tak, aby všechny přílohy uložené v Trintech byly dostupné také v SAP.

  Výsledek

  Lidské chyby, které vznikaly při kopírování dat z Excelu do interního systému, byly odstraněny. Robot ušetřil dvě hodiny lidské každodenní práce.