Techblog

 • 23-04-2020
 • Výpočet zůstatku ke splacení

  Otázkou jak řešit výpočty zůstatků ke splacení se zabýval náš polský zákazník působící v bankovním sektoru. O vypracování těchto výpočtů se staral tým pěti zaměstnanců, což pro ně znamenalo poměrně náročnou práci. Ta mohla být bez problémů vykonávána robotem, protože byla založena na standardizovaných pravidlech.

  Řešení

  Data jsou vyextrahována z jednoho interního systému. Robot zpracovává položky na základě určených pravidel v druhém internám systému. Jakmile jsou položky zpracovány mohou být zákazníkům odeslány dopisy o zůstatku ke splacení. Pokud robot narazí na nezvyklé případy, předá je dál k manuálnímu zpracování.

  Výsledek

  Proces mohl být pouze poloautomatizován, protože v malém procentu případů je nezbytný zásah člověka. I tak byla automatizací ušetřena 4 FTE.