Techblog

 • 28-04-2020
 • Video – RPA a OCR

  Rozšiřte dosah RPA nástrojů integrací s OCR technologií

  Společnost Techstra je dodavatelem inovativních řešení pro optimalizaci a automatizaci vnitropodnikových procesů. Přinášíme inovativní softwarové nástroje, které zvyšují hodnotu práce zaměstnanců jednotlivých organizací.

  Uvědomujeme si, že pro mnoho organizací bývá nepřekonatelným problémem především nízká orientace na poli existujících funkčních řešení a dále také obava z nutnosti velkých investic již na samotném počátku nasazené těchto řešení. Proto všechny naše služby splňují dvě základní podmínky: jsou dostupné pro jakýkoli typ organizace soukromé, či veřejné a umožňují ověření efektivity zvoleného řešení při velmi nízkých vstupních nákladech.

  Primárně se věnujeme nasazování RPA (Robotic Process Automation) technologií, čímž automatizujeme interní procesy organizací. Dnes jsme si pro Vás připravili ukázku , jak je možno

  Technologie RPA integrovat s technologií OCR, a tímto dosáhnout na možnost automatizovat zpracování příchozích scanovaných dokumentů ve formátech jako .tif,.jpg a další.

  V ukázce možností, které získáme napojením RPA nástroje na OCR, je použit open-source OCR nástroj Tesseract. Jedná se o původně komerční OCR program od firmy HP, nyní vyvíjen společností Google pod licencí Apache. Nástroj Tesseract využívající technologii OCR neboli optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) představuje pro možnosti automatizace

  vstupů dat do pracovních procesů možnost, jak automaticky zaručit převod obrazů textu (naskenovaného textu) na upravitelné znaky, tak aby bylo možno dále text prohledávat, opravovat nebo kopírovat. S takto upravenými digitálními daty poté může RPA nástroj libovolně nakládat a to dle pracovních pravidel procesu do kterého se tato data vkládají, či jsou dále upravována, atd.

  Je zřejmé, že spojením RPA a OCR technologií lze dosáhnout komplexní softwarová automatizace pro zvyšování produktivity při práci s příchozími dokumenty, jejich kategorizací a následnou digitalizací pro potřeby automatické extrakce klíčových dat pro následné procesy.

  Rádi Vám představíme více příkladů, kde jsme měli možnost integrovat RPA a OCR technologie pro naše zákazníky, a to na konkrétních procesech pro personální, order management, ale i jiná oddělení.

  Pro více informací nás kontaktujte, skrze komentář k tomuto článku, popř. na info info@techstra.tech, nebo na webu www.techstra.tech.