Techblog

  • 23-04-2020
  • Zpracování výplatních lístků

    Úkolem personálního oddělení je každý měsíc zpracovat výplatní lístky pro zaměstnance daného projektu. Tento proces je stejný pro každého zaměstnance, ale je kladen velký důraz na správnost a tím se stává časově náročným a kritickým. Řešení Robot zpracovává jednotlivé zaměstnance a postupně ověřuje, jestli měli nebo neměli v daném měsíci výplatní pásku dostupnou v interním […]

    Read more >