Techblog

  • 23-04-2020
  • Audit cestovních faktur

    Přijímání cestovních faktur znamenalo pro centrum sdílených služeb americké zábavní společnosti hodiny práce při jejich revizi. Ani kvalita zpracovaných faktur nebyla tak vysoká, jak by se očekávalo. Cílem tedy bylo snížit chybovost a zároveň urychlit celý proces. Řešení Robot byl navržen tak, aby emailem přijímal cestovní faktury a ty potom uchovával ve formě Excel tabulky. […]

    Read more >