Techblog

  • 23-04-2020
  • Likvidace aktiv v systému SAP

    Likvidace aktiv v SAPu se stala problémem pro sdílené centrum služeb známé technologické společnosti, konkrétně pak pro finanční oddělení. Jejich množství bylo enormní a zpracovávání požadavků na likvidaci únavné a zdlouhavé. Jelikož úkolem bylo pouze stáhnout data z jednoho systému a nahrát do druhého lidská pracovní síla zde nebyla vůbec potřebná. Řešení Robot otevře portál […]

    Read more >